Categories
Nezaradené

Ako funguje VCI a čo to vlastne je?

VCI je skratka z anglického názvu volatile corrosion inhibitors, čo by sa dalo voľne preložiť ako inhibítory, ktoré sa odparujú z média a tvoria väzbu s kovovými povrchmi ako sú oceľ, železo, hliník, zinok, cín, meď atď. Zároveň vytvárajú akúsi bariéru a tým vytláčajú a nahrádzajú molekuly vody z povrchu predmetov, respektíve látok.  

Práve vďaka tomu absentuje jedna dôležitá súčasť na to, aby mohla vzniknúť oxidácia alebo korózia. Na to sú potrebné molekuly vzduchu, vody a železa. A keďže vytvoríme bariéru inhibítormi, tak tým pádom zabránime znehodnoteniu materiálov s obsahom železa. 

Naše zariadenia sú vystavené účinkom korózie každý jeden deň. Je to spôsobené našou atmosférou a jej agresívnym vplyvom na železo, ktorá sa inak volá aj atmosferická korózia železa, alebo aj elektrochemická korózia. Stáva sa to vtedy, ak relatívna vlhkosť vzduchu stúpne nad kritickú hodnotu 60-80%. Náš VCI nosič má dlhodobý účinok a použité komponenty vytvárajú komplexný systém záchrany a ochrany elektronických a kovových zariadení. Špeciálny čip spôsobí ako nosič a z neho sa odparujú spomínané inhibítory.

Vďaka tomu chránia dôležité komponenty a spoje vo vašom zariadení. Je to bezpečné a ekologické riešenie, ktoré nezanecháva žiadne stopy na životnom prostredí ✌🏻

Chráňte svoje zariadenia, šetrite svoje peniaze a zároveň znižujte enviromentálnu záťaž spôsobenú nesprávnou manipuláciou s elektronikou ♻️