Categories
Nezaradené

Dezinfekcia prostredníctvom UVC žiarenia?

S pojmom UVC sa už každý z nás v živote určite stretol. Nie je to však dlho, čo sa s týmto pojmom spája aj možnosť dezinfekcie. Naozaj to funguje?

UVC žiarenie sa ináč nazíva aj germicídne žiarenie. Pre upresnenie – keď pozorujeme spektrum slnečného žiarenia zistíme, že obsahuje približne 1% UV – žiarenia. Germicídne žiarenie patrí do oblasti UV-C žiarenia. Vlnové dĺžky sa merajú v nm a UV oblasť sa nachádza medzi 13,6 až 400 nm. Najdlhšie vlnové dĺžky UV – žiarenia siahajú až do oblasti viditeľného svetla. UV – žiarenie sa pohybuje priamočiaro, so štvorcom vzdialenosti klesá jeho intenzita. Nevniká do látok, neprechádza obyčajným sklom a pôsobí iba tam, kde dopadá.

Z hľadiska sterilizácie vzduchu je najviac zaujímavé žiarenie v rozsahu 280 až 200 nm. UV žiarenie tejto vlnovej dĺžky porušuje a ničí ribonukleové kyseliny, ktoré sú v bunkách nosičom informácií. Dochádza k zmenám v plazme buniek a v jadre. Delenie buniek je zabrzdené a pri určitej dávke UV žiarenia úplne zastavené. Vlnové dĺžky pod 290 nm už na zemskom povrchu nenájdeme. Horné vrstvy atmosféry UV žiarenie s vlnovou dĺžkou pod 290 nm neprepúšťajú.

Podľa spôsobu použitia rozlišujeme priame a nepriame ožarovanie. 

Priame, alebo germicídne žiariče bez prítomností ľudísa všeobecne používajú na účinnú dezinfekciu vzduchu, ktorý obsiahne celý objem vzduchu. Iné typy žiaričov sa používajú vo vlhkom a prašnom prostredí súčasne. Ide o proces priameho dopadu žiarenia na povrch predmetov, pričom dochádza k ničeniu zárodkov vo vzduchu i na povrchu. Dezinfekcia nastáva v okamihu pôsobenia UVC žiarenia na mikroorganizmy, ktoré v dôsledku narušenia bunkových štruktúr rýchlo hynú. Je to ultrafialové žiarenie vlnovej dĺžky 253,7 nm. 

Nepriame, alebo germicídne žiariče za prítomností ľudí predstavujú nepretržité čistenie vzduchu núteným obehom vzduchu okolo trubíc v tesnej vzdialenosti, pričom vychádza extrémne krátky expozičný čas. Nepoužívajú sa žiadne chemikálie. Tieto germicídne žiariče dezinfikujú vzduch od mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky, čím spôsobí fotochemický rozklad ich DNA. Uzavreté žiariče majú zdroj UV žiarenia uložený v tuneli, cez ktorý prechádza vzduch. Kontaminovaný vzduch vchádza do prístroja zospodu a vychádza z vrchnej časti, čo zabezpečí cirkuláciu vzduchu v miestnosti. Z tohto dôvodu našli uplatnenie najmä v domácnostiach, školách či kanceláriách.

Otázka, ktorú by sme si mali položiť na koniec znie: je UVC dezinfekčné žiarenie bezpečné? Je, ale záleží od toho, v akých dávkach sa mu vystavujeme. UVC žiarenie aj v malých dávkach môže mať negatívny účinok na ľudský organizmus – a to ako svojou intenzitou aj dobou pôsobenia . Obzvlášť pokožka a oči detí sú zvlášť citlivé voči účinkom UVC žiarenia. Preto je nutné používať ochranné pomôcky – napr. sklenené priliehajúce okuliare a gumené rukavice a nevystavovať organizmus nadbytočnému priamemu ožiareniu, u detí je prípustné iba odrazené žiarenie od stien alebo stropov.

Neustále pracujeme na tom, aby sme prinášali nové, inovatívne produkty. Z toho dôvodu pracujeme aj na takých produktoch, ktoré okrem “anti-water” ochrany budú disponovať aj dezinfekčnými schopnosťami – práve na princípe UVC žiarenia. Samozrejme, v úplne bezpečnej miere. To znamená, že (okrem iného) budete mať so sebou všade dve rôzne ochrany. No neznie to super? 😉🙂