Categories
Nezaradené

Hasičská technika

Cestovatelia, vojaci, policajti…a hasiči. Aj na nich sme sa v rámci našich riešení zamerali.

V našich mini blogoch sa častokrát zameriavame na cieľové skupiny, kde sa snažíme jasne a stručne vysvetliť, ako im vieme pomôcť. Písali sme o policajtoch, vojakoch, cestovateľoch, bežných rodinách, športovcoch a tentokrát sme sa zamerali na hasičov.

V roku 2012 príslušníci HaZZ najčastejšie vyrážali k udalostiam technického charakteru, odstraňovali následky dopravných nehôd, poskytovali výškovú pomoc alebo zabezpečovali povodňové práce. V roku 2012 HaZZ uskutočnil spolu 33 520 výjazdov pri ktorých pomohol takmer 12 tisíc ľuďom.

V roku 2008 bola Ministerstvom vnútra navrhnutá koncepcia zvýšenia počtu hasičských staníc tak, aby sa do spolupráce mohli zapájať aj obecné hasičské zbory. Vláda SR opatrenie zobrala na vedomie v rámci Plošného rozmiestnenia hasičských staníc HaZZ a hasičských zbrojníc obecných hasičských zborov na území SR. Cieľom bolo zvýšiť pokrytie územia Slovenska tak, aby bol zásah hasičov možný do 15 minút. Hasiči výjazd uskutočňujú do minúty od ohlásenia udalosti. Napriek vtedajšiemu počtu staníc (113 v rámci Slovenska) trval dojazd do odľahlejších častí viac ako 20 a niekedy až 40 minút.

Aj vzhľadom na meniace sa počasie, ktoré so sebou prináša častejšie prívalové dažde a záplavy, či naopak požiare spôsobené teplejším letom, nemôžeme tvrdiť, že táto zložka nemá čo na práci. Práve naopak.

Môžeme skonštatovať, že tieto zložky sa s vodou stretávajú častejšie, ako ich kolegovia a práve z toho dôvodu si zaslúžili našu zvýšenú pozornosť.

Obstarenie vojenskej techniky nie je najlacenšia záležitosť a preto sme sa rozhodli, že naše riešenia poskytneme aj priamo im. Vymysleli sme skladové a ochranné riešenia, ktoré ochraňujú ľahkú i ťažkú techniku v procese skladovania, logistiky, ale aj priamo v akcii. Vďaka tomu sa vozidlá či nástroje nestanú obeťou vody alebo vetra a tým pádom sa títo hrdinovai nemusia bať toho, že ich časom technika zradí, alebo vypovedá funkčnosť.

Ochranné plášte, boxy, nátery a riešenia, ktoré sú dnes testované a využívané dokonca v bojových podmienkach u nás aj v zahraničí – to všetko vieme ponúknuť. Pretože aj hrdinovia potrebujú sem tam pomocnú ruku 😉