Categories
Nezaradené

Nástrahy práce z domu

Práca na diaľku sa začala rozširovať spolu s rozvojom informačných a komunikačných technológií, ktoré umožňujú bezprostrednú diaľkovú výmenu informácií medzi zamestnancom a zamestnávateľom a medzi zamestnancami navzájom. Možnosť práce na diaľku býva poskytovaná ako zamestnanecký benefit, niektoré zamestnania sú na tomto modeli priamo postavené. Na Slovensku pracovalo prevažne alebo aspoň niekedy z domu asi 9 % zamestnancov. Vo väčšom meradle sa práca z domova využívala počas pandémie ochorenia COVID-19 ako opatrenie na zamedzenie šírenia vírusu.

Práca z domu postihla na našom území väčšinu zamestnancov, ktorí nepracujú v kritickej infraštruktúre. Na jednej strane môže znieť home office ako skvelý benefit, hlavne pre mladých ľudí, teda generáciu Y a Z. Pre generáciu X však môže predstavovať aj úskalia, keďže môžeme predpokladať, že táto generácia ľudí má už svoje rodiny, deti, a to môže byť pomerne komplikovaná kombinácia.

Práca z domu nie je pre každého. Prirodzene introvertní ľudia, pre ktorých je štandard vedieť byť mnohé hodiny v tichu a pri zadanej úlohe sa spoľahnúť na svoje vedomosti bez potreby konfrontácie, to zvládajú o mnoho lepšie ako spoločensky založení ľudia. Presne takí, ktorí potrebujú na vyjasnenie názoru množstvo rád od svojho okolia. 

Naučiť sa byť efektívny a produktívny na home office si vyžaduje určité zručnosti a vyspelosť jednotlivca. Štandardne sa to učí pri školeniach time managementu a ideálny je tímový coaching, ktorý je práve na toto zameraný. 

Problémom home officu môžu byť aj spomínané deti. Im je totiž pomerne zložité vysvetliť, že skutočnosť, že sme doma, neznamená, že máme dostatok veľa času. Starostlivosť a dozor o deti a zároveň venovanie sa práci, môže byť pomerne skutočne náročná výzva. Hlavne, ak máme doma deti, ktoré neobsedia.

Mnoho spoločností ponúklo svojím zamestnancom možnosť využívať doma firemný telefón či notebook. Asi je jasné, kam tým smerujeme. Čo ak nám naše ratolesti spôsobia nehodu, ktorá by nám a aj nášmu zamestnávateľovi zničila tento pracovný prostriedok? Určite by to bola nepríjemná situácia.

Vyliatie vody na notebook. Vyliatie kávy notebook. Mlieka, sladenej vody. Spadnutie telefónu do toalety, pohára s vodou…možností, ako môže katastrofa vyzerať, je veľmi veľa.

Aj preto by nebolo zlé, kebyže máte doma k dispozícii niektorý z našich produktov, však? Prevencia je predsa len polovica úspechu.