Kto sme?

Lukáš Petruňo

Konateľ

Lukáš je hlava a srdce celého tohto projektu. Svoj nápad s nanotechnológiou, ktorú využívame v našich produktoch na ochranu Vašich elektronických zariadení, prvýkrát prezentoval na Technickej univerzite v Košiciach, kde zožal veľký úspech. Odvtedy sa túto nanotechnológiu snaží neustále zlepšovať a aj kvôli tomu sa rozhodol založiť tento startupový podnik. Lukáš predstavuje tzv. technické krídlo nášho tímu, to znamená, že zodpovedá za všetky technické detaily (od návrhu po výrobu) jednotlivých produktov.Ing. Vladislav Sochanič

Konateľ

Vlado je druhým konateľom v podniku a projektový manažér nášho tímu. Vyštudoval Prešovskú univerzitu v Prešove v odbore Manažment ľudských zdrojov a následne Ekonomickú univerzitu v Bratislave v odbore Personálny manažment a Ekonomika a manažment podniku. Má bohaté manažérske skúsenosti z neziskového sektora a v súčasnosti sa v rámci svojho akademického pôsobenia venuje okrem manažmentu aj psychológii a podnikovému vzdelávaniu. V našom podniku má na starosť predovšetkým ľudské zdroje a manažment celého podniku (teda zodpovedá za to, aby u nás fungovalo všetko tak, ako má 🙂)


Napísali o nás.

Ing. Dávid Zemčák

Junior Consultant

Dávid tvorí základ našej predajnej úderky 🤜🏻🤛🏻 Má vyštudovanú Ekonomickú univerzitu v Bratislave v odbore personálny manažment, no už popri štúdiu zbieral skúsenosti z predaja a performance marketingu.