Categories
Nezaradené

Silica gél – bezpečná ochrana?

V našich produktoch využívame zdravotne nezávadný aktívny prírodný íl , ktorý má takmer rovnakú absorpčnú schopnosť ako silica gél a je z prírodných zdrojov. Silica gél predstavuje v oblasti ochranných technológii akéhosi priekopníka, preto sme sa rozhodli pozrieť práve na neho.

Silika gél je amorfná a pórovitá forma oxidu kremičitého (oxid kremičitý), ktorá sa skladá z nepravidelného trojrozmerného rámca striedania atómov kremíka a kyslíka s dutinami a pórmi v nanometrovom meradle. Dutiny môžu obsahovať vodu alebo iné tekutiny, alebo môžu byť plnené plynom alebo vákuom. V poslednom prípade sa materiál správne nazýva silika-xerogél.

Oxid kremičitý s priemernou veľkosťou pórov 2,4 nanometrov má silnú afinitu k molekulám vody a je široko používaný ako desikant. Je tvrdý a priesvitný, ale podstatne mäkší ako masívne kremičité sklo alebo kremeň; a pri nasýtení vodou zostáva tvrdý.

Oxid kremičitý sa obvykle komerčne dodáva ako hrubé granuly alebo guľôčky s priemerom niekoľkých milimetrov. Niektoré zrná môžu obsahovať malé množstvo indikátorovej látky, ktorá zmení farbu, keď absorbujú trochu vody. Malé papierové obálky obsahujúce pelety z xerogélu oxidu kremičitého, zvyčajne s varovaním “nejedzte”, sú často súčasťou balenia suchého jedla, aby absorbovali vlhkosť, ktorá by mohla spôsobiť znehodnotenie potravín.

“Mokrý” silika gél, ktorý sa môže čerstvo pripraviť z roztokov alkalických kremičitanov, môže mať rôznu konzistenciu od mäkkého priehľadného gélu podobného želatíne alebo agaru po tvrdú pevnú látku, menovite vodou štiepaný xerogél. Niekedy sa používa v laboratórnych procesoch, napríklad na potlačenie konvencie v kvapalinách alebo na zabránenie usadzovaniu suspendovaných častíc. 

Silika gél existoval už v 40. rokoch 16. storočia ako vedecká kuriozita. Bol používaný v prvej svetovej vojne na absorpciu pár a plynov v nádobách s plynovými maskami. Syntetickú cestu výroby silika gélu patentoval profesor chémie Walter A. Patrick na univerzite Johns Hopkins v roku 1918.

V druhej svetovej vojne bol silika gél nepostrádateľný pri vojnových snahách o udržanie suchého penicilínu, ochranu vojenského materiálu pred poškodením vlhkosťou, ako katalyzátor krakovania tekutín na výrobu vysoko oktánového benzínu a ako podpora katalyzátora pri výrobe. butadiénu z etanolu (surovina na výrobu syntetického kaučuku).

Silika gél je netoxický, nehorľavý a nereaktívny a pri bežnom použití stabilný. Bude reagovať s fluorovodíkom, fluórom, difluoridom kyslíka, chlórfluoridom, silnými kyselinami, silnými zásadami a okysličovadlami. Silika gél dráždi dýchacie cesty a môže spôsobiť podráždenie zažívacieho traktu a prach z guľôčok môže spôsobiť podráždenie pokožky a očí, preto je potrebné prijať preventívne opatrenia. Prach z kryštalického kremíka môže spôsobiť silikózu, ale syntetický amorfný silika gél je vytvrdený, takže nespôsobuje silikózu. Ďalšie riziká sa môžu vyskytnúť pri dopovaní indikátorom vlhkosti.