Categories
Nezaradené

Smart technológie a ich miesto v našom živote

Smart technológie dokážu uľahčiť život tak, ako nič a nikdy predtým. Dotýkajú sa aj takých jednoduchých činností, ako napríklad kúrenie, upratovanie či vetranie. Veľkou výhodou je, že ich môžeme ovládať hlasom, prípadne cez mobil či tablet. Kde všade ich teda vieme využiť?

Bezbariérová domácnosť

Vďaka tomu, že smart zariadenia vieme v súčasnosti ovládať napríklad aj hlasom, sú veľmi prívetivé k ľuďom napríklad so zrakovým či pohybovým poškodením. Niektoré smart prvky pracujú samostatne a na ovládanie využívajú aplikáciu pre smartfón či tablet dodanú výrobcom. Mnohé z nich však môžete začleniť do tzv. systému inteligentnej domácnosti (nazývaného aj smart home) a ovládať ich centrálne – či už pomocou ovládacieho panela na stene, jedinej aplikácie v smartfóne, tablete či smart televízore, alebo dokonca hlasom. Je to neoceniteľná výhoda v prípade, že máte problém s pohybom alebo sa nemôžete pohnúť z postele. Nebudete sa totiž musieť presúvať k jednotlivým vypínačom či ovládacím prvkom, ale z jediného miesta budete môcť riadiť napríklad osvetlenie, kúrenie, žalúzie, kamery, elektronické zámky či zapínať a vypínať rôzne spotrebiče. Srdcom spomenutých systémov je spravidla centrálna jednotka, ktorá prepája všetky zariadenia – buď pomocou káblov, alebo bezdrôtovo. 

Niektoré systémy využívajú aj komunikáciu pomocou bezdrôtovej wifi počítačovej siete, kvôli ich využitiu teda musíte mať doma takú sieť zriadenú. Ak chcete so systémom komunikovať aj v prípade, že sa budete nachádzať mimo domácnosti, musí byť wifi sieť pripojená do internetu. Obľúbené sú systémy inteligentnej domácnosti Google Home, Amazon Alexa, Apple HomeKit či Fibaro. Na rozdiel od iných systémov komunikujú s jednotlivými prvkami takmer výlučne bezdrôtovo. Nemusíte ich teda prepájať káblami v nevzhľadných lištách či rúrkach. Sú kompatibilné s veľkým množstvom prvkov (smart žiarovky, termostaty, kamery atď.) a ich inštaláciu zvládne aj priemerne zdatný používateľ smartfónu či tabletu. 

Verejné priestory

Kyjov – milé, malé mestečko v Juhomoravskom kraji ukázalo svoju veľkosť potom ako sa rozhodlo nasadiť prvé Smart technológie. Dokonca predbehlo aj väčšie samosprávy nielen v Čechách, ale aj na Slovensku. Po novom sa tak viac ako 11 tisíc obyvateľov teší napríklad aj z diaľkovo ovládaného, úsporného LED osvetlenia.

“Dneska sme vo stave takom, že technik, ktorý má na starosti verejné osvetlenie, už dokáže aj z domu pomocou mobilného telefónu jednotlivé svetelné body ovládať, ako už dĺžku osvetlenia, tak intenzitu osvetlenia. A samozrejme dokáže získavať informácie o rôznych poruchách a stavoch,” vysvetľuje pán Roman Pekárek, vedúci odboru rozvoja mesta Kyjov. 

Kyjov, ktorý je od 16. storočia slobodným mestom, sa teda s inovatívnymi technológiami kamaráti. Popri modernom verejnom osvetlení to potvrdzuje aj spustenie automatického riadenia prechodu križovatiek na niektorých miestach, podľa hustoty premávky. No a vedenie mesta verí, že z ďalších technológií, možno aj v súvislosti s elektromobilitou, sa budú tešiť už v blízkej dobe. 

Smart mestá

Pojem inteligentné mesto si mnoho ľudí predstavuje ako mesto s technologickými a informačnými “vychytávkami”, ktoré sa zavádzajú do bežného života ľudí. Cieľom myšlienky smart cities by však nemalo byť len zavádzanie moderných technológií, ale najmä dosiahnutie maximálnej spokojnosti ľudí ruka v ruke s udržiavaním zdravého životného prostredia. Moderné technológie by mali byť súčasťou inteligentných miest, ale nie ich hlavným pilierom. Rovnako dôležité je myslieť na efektívnu dopravu, zelenšiu energetiku, odpadové hospodárstvo, zdravšie a bezpečnejšie mestské prostredie, ale aj udržateľnosť lokálnej ekonomiky. Koncept inteligentného mesta v sebe spája všetky tieto oblasti, pričom najdôležitejším prvkom v jeho centre je dlhodobo spokojný občan. 

Niektoré slovenské samosprávy už začali so zavádzaním vlastných inteligentných riešení, v porovnaní s mnohými európskymi mestami však majú v mnohých ohľadoch čo dobiehať. Aj na Slovensku už vznikajú developerské projekty, ktoré nás inteligentnými riešeniami posúvajú do budúcnosti a vďaka ktorým sa mestá postupne stávajú inteligentnými. Ide napríklad o rezidenčný projekt Guthaus, ktorý vyrastie na Račianskej ulici v Bratislave. Ten využíva viacero moderných a “smart” riešení.  

Niektoré slovenské samosprávy už začali so zavádzaním vlastných inteligentných riešení, v porovnaní s mnohými európskymi mestami však majú v mnohých ohľadoch čo dobiehať. Aj na Slovensku už vznikajú developerské projekty, ktoré nás inteligentnými riešeniami posúvajú do budúcnosti a vďaka ktorým sa mestá postupne stávajú inteligentnými. Ide napríklad o rezidenčný projekt Guthaus, ktorý vyrastie na Račianskej ulici v Bratislave. Ten využíva viacero moderných a “smart” riešení. 

Využívanie obnoviteľných zdrojov energie a starostlivosť o životné prostredie sú jednými z priorít inteligentných miest. Aj stavby by preto mali pozitívne vplývať nielen na ich obyvateľov, ale aj na svoje okolie. Môžu využívať napríklad vegetačné strechy či dažďové záhrady. Zelené strechy a dažďové záhrady výborne pohlcujú prach a hluk. Zároveň ponúkajú úplne nový pohľad na využívanie dažďovej vody v mestskom prostredí.

Dôležitou oblasťou (nielen) inteligentných miest je doprava. S rastúcim počtom obyvateľov stúpa aj vyťaženosť ciest a MHD. Samosprávy by preto mali vytvárať priestor na čo najširší výber alternatívnych foriem dopravy. Slovensko aj jeho hlavné mesto sú v tejto oblasti v porovnaní s modernými európskymi krajinami výrazne pozadu.  

Priestor na využitie smart technológií je obrovský. V súčasnom svete sa už nerozprávame len o nejakých telefónoch, ale o celých mestách či krajinách. A od toho sme tu my, aby sme našimi produktami prispeli k ochrane a udržateľnosti smart inovácií ✅